Vennootschapsrecht

  • Oprichting van vennootschappen (statuten, financieel plan, wettelijke inschrijvingen)
  • Omvorming van vennootschappen
  • Herstructurering op nationaal vlak
  • Houden van en rapportering tijdens algemene vergaderingen
  • Aandeelhouders overeenkomsten
  • Reorganisatie van vennootschappen : fusies, splitsingen en overnamen
  • Contractenrecht en vennootschapsrecht.

Vraag een gratis offerte          Contacteer-ons