Boekhoudkundige en fiscale diensten

Onze diensten worden aangepast aan de behoeften en / of specifieke wensen van onze klanten.  Wij rapporteren zowel in het Frans als in het Nederlands en menen dat de behoeften van onze klanten op boekhoudkundig, financieel en fiscaal vlak als volgt kunnen omschreven worden:

 

  • snelle en nauwkeurige informatie over de gang van zaken (boordtabel) en de financiële toestand (balans) ;
  • advies omtrent investeringen en hun financiering ;
  • doeltreffende fiscale planning ;
  • geschikt evenwicht tussen privé belangen en die van de vennootschap ;
  • zekerheid van handelen op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak ;
  • en, indien nodig, een grondige studie van zwakke punten.

Wij voeren onder meer de volgende klassieke werkzaamheden uit :

 

 ACCOUNTANCY  – FISCALITEIT  – VENNOOTSCHAPSRECHT  – MANAGEMENT CONSULTANCY